Kalkulator taryfowy
  
   

     Taryfa C11
     Taryfa C12a
     Taryfa C12b
     Taryfa C12w
     Taryfa C13
     Taryfa Ryczałtowa
     Taryfa G11
     Taryfa G12
     Taryfa G12w
     Taryfa G13
 

 Kalkulator umożliwia obliczenie, w wybranej taryfie, należności za:
 - określoną ilość pobranej energii czynnej (w rozbiciu na składniki cenowe);
 - określoną ilość mocy umownej;
  - opłatę abonamentową.

 Kalkulator nie oblicza należności za energie bierne i za przekroczoną moc umowną oraz nie uwzględnia wielu nietypowych sytuacji, takich jak: pierwsze i ostatnie rozliczenie, zmianę ilości mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego, przetaryfowanie, itp. W związku z tym uzyskane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią podstawy składania reklamacji.

realizacja Galkom Sp. z o.o.